REGLEMENTEN

1          Voor deelname aan de Voorjaarsbeurs genieten de leden van "de Ondernemersvereniging Renswoude” de voorkeur.

2          Buiten dat is de eerste keus voor diegene, die het afgelopen jaar ook op de beurs aanwezig was.(Ook als deze geen lid is van "de Ondernemersvereniging Renswoude")

3          De commissie heeft het recht, als de beursvloer niet vol is, om ondernemers te benaderen uit dezelfde branche als de aangemelde standhouders.

4          Heeft u zich na 7 februari 2018 aangemeld, dan is het niet meer mogelijk om in de advertenties en folders genoemd te worden.          

5         Scherpe voorwerpen mogen niet rechtstreeks op de vloer(bedekking) staan, bij de sporthalbeheerder zijn onderzetters verkrijgbaar.

6          De vloerbedekking mag niet in contact komen met schadelijke producten (bijvoorbeeld water en grond). De gehuurde standplaats dient schoon te worden achtergelaten.

7          Over de vloerbedekking mag alleen met luchtbanden gereden worden, welke de vloer(bedekking) niet kunnen beschadigen. Door het gebruik van luchtbanden komen er ook geen hobbels in de vloerbedekking! 

8          Eventuele schade aan vloerbedekking of sportvloer wordt verhaald op de veroorzaker.

9          De achter- en scheidingswandplaten dienen zelf te worden neergezet en mogen max. 60% van de standdiepte zijn. Wanneer men hiervan af wilt wijken, is overleg met de naaste buren nodig.

10        Er dient zelf voor de brandveiligheid zorg gedragen te worden.

            De nooduitgangen moet men ten alle tijden vrijhouden!

11        Er geldt een algeheel rookverbod in de sporthal.

12        Standhouders dienen zelf zorg te dragen voor inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.

13        Door een tijdelijk alarmsysteem wordt de sporthal gedurende de beursdagen beveiligd.

14        Deelnemers aan de voorjaarsbeurs worden gehouden aan het aantal m², welke zij hebben opgegeven op het inschrijfformulier. Eventuele wijzigingen kunnen alleen door de commissie worden doorgevoerd. Iedere deelnemer dient een eigen inschrijfformulier in te vullen, wel mag men             samen in 1 stand staan.

15        De reclameborden, welke reeds aanwezig zijn in de sporthal, dienen zichtbaar te blijven.

16        Dieren in de sporthal zijn verboden, kleine dieren in gesloten bakken kan in overleg met de beurscommissie.

17        Het is niet toegestaan om in de sporthal te koken en/of te bakken; wel wordt toegestaan om producten warm te houden c.q. op te warmen d.m.v. magnetron en/of warmwaterbakken.

18        De catering wordt verzorgd door sportcafé De Hokhorst en deelnemers horeca paviljoen.

19        Als er alcohol geschonken wordt, mag dit alleen zwak alcoholische dranken betreffen. (d.w.z. bier en wijn)

20        De verkoop van drank, koffie, thee en snacks (assortiment sportcafé) is niet toegestaan.

21        Opbouwtijden: Donderdag vanaf 07.00 tot 13.00 met geopende zijdeuren, vanaf 13.00 tot

            17.30 uur alleen via de hoofdingang.

22        Openingstijden beurs: donderdag en vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur, zaterdag van10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden dient de stand bemand te zijn.

23        Donderdag en vrijdag dient binnen een half uur na sluiting van de beurs de zaal verlaten te zijn.

24        Elke deelnemer is verplicht om aan de bonnenactie mee te doen. De bonnen kosten € 5,00 per boekje (100 bonnen). U kunt hiervoor een contantbon krijgen. Bij besteding van € 5,00 krijgt de klant 1 bon.

25        Het afbreken van uw stand voor sluitingstijd is verboden!

            De waarborgsom bedraagt € 50,00. Deze wordt gelijktijdig in rekening gebracht met de huur. Na de beurs wordt de waarborgsom teruggestort, mits de standruimte netjes is achtergelaten en men zich afgemeld heeft bij Pieter Habermehl. Als men, op zaterdag, voor 17.00 begint  met afbreken van de stand, wordt borg niet terug gestort!

26        Betaling factuur inclusief waarborgsom: betaling gaat via automatische incasso!

27        Wanneer iemand zich niet aan de reglementen houdt, heeft de commissie het recht diegene een sanctie en / of uitsluiting op te leggen.

28        De commissie heeft het recht de reglementen aan te passen c.q. te wijzigen.

29        De commissie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een voorval.

30        Voor opmerkingen, aanmerkingen en/of vragen voor aanvang en tijdens de beurs kunt u terecht bij de beurscommissie te bereiken onder het nummer 06-14003958.

.
Volgende beurs is over:
Voorjaarsbeurs Renswoude
Dé consumentenbeurs in de regio